Một số lưu ý của chương trình

  • Quý khách hàng không cần mua các sản phẩm khác nhau, chương trình được áp dụng theo đơn vị sản phẩm mà Quý khách đặt mua.
  • Chương trình có thể sử dụng cùng lúc với mã giảm giá. Nếu quý khách hàng có mã giảm giá. Hãy sử dụng mã giảm giá trong lúc đặt hàng để được hưởng ưu đãi tối đa.
  • Chúng tôi có các chương trình tri ân cho khách hàng tiềm năng, mức giảm giá sẽ được áp dụng vào tài khoản của từng khách hàng. Với những khách hàng này, có thể sử dụng cùng lúc ba chương trình ưu đãi.

Giảm 10% khi khách hàng mua 02 đơn vị sản phẩm bất kỳ

Giảm 15% khi khách hàng mua 03 đơn vị sản phẩm bất kỳ

Giảm 20% khi khách hàng mua 04 đơn vị sản phẩm bất kỳ

Giảm 30% khi khách hàng mua 05 đơn vị sản phẩm trở lên