Lấy key kích hoạt qua email

Sau khi thực hiện thanh toán và đơn hàng được xử lý thành công. Bạn sẽ nhận được email thông báo về đơn hàng và product key của sản phẩm đã mua qua email, trong một số trường hợp, vui lòng kiểm tra hộp thư rác.

Khi đặt hàng tại banquyen247.com, chúng tôi đã tạo một tài khoản dựa theo email của quý khách hàng. Quý khách hàng có thể đăng nhập tại địa chỉ https://banquyen247.com/tai-khoan/

Sau khi đăng nhập thành công, chọn mục đơn hàng để kiểm tra các đơn hàng của bạn.

Chọn vào đơn hàng để xem chi tiết cho đơn hàng

Product key cho đơn hàng được liệt kê chi tiết như hình. Bạn có thể tải license file về theo dạng txt hoặc csv và lưu trữ nếu cần.